Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Ευχές - Ευχαριστίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EAC - EDUCATION & CULTURE - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013)

Τα ενημερωτικά δελτία είναι αναρτημένα στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/enews/letters2013/oct_en.htm και στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/enews/latest_en.htm

Ευχές - Ευχαριστίες
28/11/2013

Όλες οι ανακοινώσεις