Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΙΚΥ - Δημόσια Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την νομοθεσία της Ε.Ε. για θέματα μετανάστευσης
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΙΚΥ-Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Ερωτηματολόγιο προσωπικού και φοιτητών
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
European Commission-DG Education, Youth, Sport and Culture, Ενημερωτικό Δελτίου Ιουνίου 2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο: http://ec.europa.eu/newsroom/eac/newsletter-specific-archive-issue.cfm?n...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter 12 - 16/06/2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο http://mailchi.mp/a7f23a36a167/eua-newsletter-research-funding-eua-cde-l...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Υποτροφίες για Διδακτορικά - Scholarships for Ph.D Programs (University of Perugia)

The University of Perugia strongly promotes 17 Ph.D. programs. Each program has a reserved scholarship for foreigner students. All activites are run in English, and knowledge of Italian language is not required.

A description of the Ph.D. programs is available at the link:
http://www.unipg.it/en/courses/phd-program

The scholarship amount is € 13.638,47 per year, for three years.
Furthermore, the scholarship is increased up to 50% of the scholarship itself for periods spent abroad. For the second and third year is also available a budget of € 1363,84 p/year for research and mobility activities.

The call for PhD positions and scholarships will be published from June
2017 at the above link.

For preliminary information on the documents to apply for the reserved scholarship, please send an email to: ufficio.dottorati@unipg.it

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
01/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter - Future of Europe, Open Science & Erasmus+

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο:

http://mailchi.mp/95f1c3ee654f/eua-newsletter-future-of-europe-open-scie...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
01/06/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Διεθνής Κινητικότητα (Erasmus+/ΚΑ107)-Υπηρεσιακό Σημείωμα

Το Υπηρεσιακό σημείωμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τις μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσες μετακινήσεις στο πλαίσιο της Διεθνούς Κινητικότητας (Erasmus+/ΚΑ107) από το πρώτο έτος υλοποίησης της δράσης (2015).

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
30/03/2017