Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Academic Cooperation Association (ACA) - Ενημερωτικό δελτίο 195- Ιούλιος 2017

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο:http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=272

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
08/08/2017
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Εργ. Γεωργ. Εφαρμ., Αγροτ. Συστ. & Αγροτ. Κοινωνιολογίας
WISE project

Συνημμένα το 2ο και 3ο παραδοτέο του προγράμματος Widening Interdisciplinary Sustainability Education (WISE/ ERASMUS+) στα οποία συμπεριλαμβάνονται ένα ελληνικό παράδειγμα εναλλακτικού τρόπου εκπαίδευσης (case-based; 2ο παραδοτέο) και εκπαιδευτικές μέθοδοι περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ εκπαίδευσης για την αειφορία (3ο παραδοτέο).
Με εκτίμηση
Α. Κουτσούρης

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
Αλέξανδρος Κουτσούρης
WISE-Output-2.pdf, WISE-Output-3.pdf
20/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου: <<ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ>> ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Το νέο τεύχος του περιοδικού <<ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ>>, το οποίο εκδίδεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου (ΕΓΚ) στις Βρυξέλλες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
Newsletter_June2017_ed122_EL.pdf
19/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
EUA Newsletter - EU Renewed Agenda for Higher Education

Το ενημερωτικό δελτίο είναι αναρτημένο στον ιστότοπο:
http://mailchi.mp/41374b1046d9/eua-newsletter-eu-renewed-agenda-for-high...

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
17/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Μελέτη Επίδρασης Erasmus+ στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησης του Προγράμματος Erasmus+, η Ε.Ε. έχει αναθέσει στις εταιρείες CHE Consult GmbH και ICF Consulting Services Limited να πραγματοποιήσουν σχετική έρευνα. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής, έχουν αναρτηθεί ξεχωριστά ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια για τους φοιτητές και το προσωπικό, τα οποία παρακαλούμε να συμπληρώσετε,είτε έχετε μετακινηθεί μέσω του Προγράμματος Erasmus+, είτε όχι.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο.

Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
06/07/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
ΙΚΥ-Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+ / Ερωτηματολόγιο προσωπικού και φοιτητών
Ερευνητικά προγράμματα - Διαπανεπιστημιακές συνεργασίες
27/06/2017