Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Διοικητικά θέματα)

Διεύθυνση Διοικητικού
Προγραμματισμός κανονικών αδειών 2014

"Προγραμματισμός κανονικών αδειών έτους 2014 για τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Επιστημονικών Συνεργατών" και "Προγραμματισμός κανονικών αδειών έτους 2014"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
30/06/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου

"Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ."

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
23/06/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου

Ρυθμίσεις επί θεμάτων αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α')

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
ΑΔΑ ΒΛΓΔΧ-ΠΨΦ.pdf
17/06/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 σχετικά με την υπερωριακή εργασία"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
30/05/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση ΦΕΚ 74/26.03.2014 Νόμος υπ.' αριθμ. 4250

Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις.

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
1215-16.pdf, 1229-36.pdf
01/04/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Ορισμός μελών του Β' Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας΅Εκπ/σης Αττικής
Διοικητικά θέματα
Αναστασία Βατουσιάδη
08/04/2013