Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Διοικητικά θέματα)

Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου

Δημοσίευση προκήρυξης πλήρωσης θέσεων τακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
eggrafo1.pdf, eggrafo2.pdf, eggrafo3.pdf
11/11/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Αόριστη διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
koinop1.pdf, koinop2.pdf
23/09/2014
Διεύθυνση Διοικητικού
Ορισμός μελών του Β' Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας΅Εκπ/σης Αττικής
Διοικητικά θέματα
Αναστασία Βατουσιάδη
08/04/2013