Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Διοικητικά θέματα)

Διεύθυνση Διοικητικού
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΙΝ.ΕΠ.

Καθορισμός των ειδικότερων προϋποθέσεων συμμετοχής, των κριτηρίων, του οργάνου και της διαδικασίας επιλογής των υπαλλήλων στα προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

Διοικητικά θέματα
Παναγιώτα Σούντα
Epimorfwsh_INEP.pdf
20/02/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Διοικητικά θέματα
Παναγιώτα Σούντα
1192-06.02.2018.pdf
08/02/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης για τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007), όπως ισχύει.

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
29/01/2018
Διεύθυνση Διοικητικού
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΤ
Διοικητικά θέματα
Μαρία Χάσκαρη
24/05/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διοικητικά θέματα
Μαρία Χάσκαρη
ΩΞ1Ζ469Β7Τ-2Ψ8.pdf
22/05/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
Ανακοίνωση προκήρυξης για πρόσληψη Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.
Διοικητικά θέματα
Ευανθία Πανούσου
page15624.pdf
24/10/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Οριστικοί Πίνακες Υποψηφίων Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ. Προσωπικού
Διοικητικά θέματα
Σοφία Περηφάνου
10/10/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Δημοσίευση Προκήρυξης Πρόσληψης με Επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση
Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
19/09/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 61 του νόμου 4415/2016
Διοικητικά θέματα
Σοφία Περηφάνου
13/09/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Πρόληψη από τις υψηλές θερμοκρασίες
Διοικητικά θέματα
Σοφία Περηφάνου
06/07/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Πρόληψη από τις υψηλές θερμοκρασίες
Διοικητικά θέματα
Σοφία Περηφάνου
06/07/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Προκήρυξη διαγωνισμού του Υπουργείου Εξωτερικών

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή δεκαπέντε (15) υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
11/12/2015
Τμήμα Βιοτεχνολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διοικητικά θέματα
Μαρίνα Σκούρτη
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.pdf
22/10/2015
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Πρόσκληση ανάδειξης εκπροσώπων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη ΓΣΕΣ του Τμήματος ΑΟΑ

Δείτε συνημμένο έγγραφο αριθμ.486/21-10-2015

Διοικητικά θέματα
Ιωάννα Ζορμπά
21/10/2015
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Πρόσκληση ανάδειξης εκπροσώπων των Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος ΑΟΑ

Δείτε συνημμένο έγγραφο αριθμ.485/21-10-2015

Διοικητικά θέματα
Ιωάννα Ζορμπά
21/10/2015
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Πρόσκληση ανάδειξης εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος ΑΟΑ

Δείτε το συνημμένο έγγραφο αριθμ.484/21-10-2015

Διοικητικά θέματα
Ιωάννα Ζορμπά
21/10/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας

"Συντομογραφία Ελληνικού τίτλου Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ξενόγλωσση απόδοση"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
20/10/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Διαβίβαση εγγράφου

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014) - Διενέργεια Δειγματοληπτικού ελέγχου

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
15/06/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Αθήνας"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
06/04/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Κοινοποίηση εγγράφου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του 1ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Αθήνας"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
31/03/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Προκήρυξη Θέσης Επίκουρου Καθηγητή

"Προκήρυξη θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: "Διαχείριση Λειτουργιών και Τεχνολογίας" ("Operations & Technology Management").

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
03/03/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Ανακοίνωση προκήρυξης

"Ανακοίνωση προκήρυξης μίας (1) θέσης καθηγητή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
27/02/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Δημοσίευση προκηρύξεων

¨Περιλήψεις προκηρύξεων"

Διοικητικά θέματα
Κατερίνα Γαλανοπούλου
27/02/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διοικητικά θέματα
Αναστασία Βατουσιάδη
ΑΠΟΣΠΑΣΗ.pdf
12/02/2015
Διεύθυνση Διοικητικού
Τμήμα Α` Προσωπικού
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Διοικητικά θέματα
Αναστασία Βατουσιάδη
12/02/2015

Όλες οι ανακοινώσεις