Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Διοικητικά θέματα)

Διεύθυνση Διοικητικού
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΓΓΕΤ
Διοικητικά θέματα
Μαρία Χάσκαρη
24/05/2017
Διεύθυνση Διοικητικού
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διοικητικά θέματα
Μαρία Χάσκαρη
ΩΞ1Ζ469Β7Τ-2Ψ8.pdf
22/05/2017