Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις)

Προκύρηξη Υποτροφιών Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013) σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο ενός έτους, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 8η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 16.00.

Για περισσότερες πληροφορίες:

grammateia@fanourakisfoundation.org
tel: +30 210 7249940
fax: +30 210 7249941
Μαρασλή 21, Αθήνα, 10677

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Χρήστος Παπαδάς
21/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόγραμμα Υποτροφιών της Λετονίας
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών
μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2018.
β) Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
των παρακάτω αναφερόμενων χωρών:
1. Βελγίου Ν.Δ. 3569/1956 (ΦΕΚ 223 Α΄)
2. Κροατίας Ν. 2493/1997 (ΦΕΚ 84 Α΄)
3. Ουγγαρίας Ν. 898/1979 (ΦΕΚ 93 Α΄)
4. Σλοβακίας Ν. 557/1977 (ΦΕΚ 76 Α΄)
5. Σλοβενίας Ν. 2365/1995 (ΦΕΚ 255 Α΄)
6. Τσεχίας Ν. 557/1977 (ΦΕΚ 76 Α΄)

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Υποτροφίες Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών Ουγγαρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου ADA στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018