Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις)

Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου θα προσφέρει δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/wp-content/uploads/2017/01/Master_Loan_Univer....

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
01/02/2017