Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις)

Προκύρηξη Υποτροφιών Ιδρύματος Λοχαγού Φανουράκη ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. α και 9 του Οργανισμού του (ΦΕΚ 748/1-4-2013) σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ , πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ’ ανώτατο όριο ενός έτους, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 8η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και έως ώρα 16.00.

Για περισσότερες πληροφορίες:

grammateia@fanourakisfoundation.org
tel: +30 210 7249940
fax: +30 210 7249941
Μαρασλή 21, Αθήνα, 10677

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Χρήστος Παπαδάς
21/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόγραμμα Υποτροφιών της Λετονίας
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόγραμμα Υποτροφιών Κορέας για μεταπτυχιακές σπουδές
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Xορήγηση Υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές από την Κίνα για το ακαδ. έτος 2018-2019
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών
μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
α) Θερινά σεμινάρια γλώσσας και πολιτισμού για το θέρος του 2018.
β) Μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
των παρακάτω αναφερόμενων χωρών:
1. Βελγίου Ν.Δ. 3569/1956 (ΦΕΚ 223 Α΄)
2. Κροατίας Ν. 2493/1997 (ΦΕΚ 84 Α΄)
3. Ουγγαρίας Ν. 898/1979 (ΦΕΚ 93 Α΄)
4. Σλοβακίας Ν. 557/1977 (ΦΕΚ 76 Α΄)
5. Σλοβενίας Ν. 2365/1995 (ΦΕΚ 255 Α΄)
6. Τσεχίας Ν. 557/1977 (ΦΕΚ 76 Α΄)

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
05/03/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Βραβείο ΔΕΣΙ Andre Corvisier για Διδακτορικές Διατριβές στη Στρατιωτική Ιστορία
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
ΙΔΡΥΜΑ ΩΝΑΣΗ-ΝΕΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-19

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών προς Έλληνες αφορά στη χορήγηση υποτροφιών για σπουδές πλήρους παρακολούθησης στο εξωτερικό, με σκοπό την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών και καλλιτεχνικών κλάδων, καθώς και για διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα, σε επιλεγμένους κλάδους.

Οι σχετικοί όροι και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων και χορήγησης υποτροφίας αναφέρονται στα κείμενα των αντίστοιχων προκηρύξεων και οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Ωνάση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών:
28 Φεβρουαρίου 2018

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Ανακοίνωση προγράμματος Fulbright
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Υποτροφίες Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών Ουγγαρίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών από το Πανεπιστήμιο Hong Kong Baptist σε αλλοδαπούς φοιτητές
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησιακής Τέχνης και Πολιτισμού (IACS)
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Χορήγηση Υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Πρόγραμμα Υποτροφιών Πανεπιστημίου ADA στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Υποτροφίες Zhengzho, Κίνα, 2018
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
17/01/2018
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΕ ΕΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
ΥΠ.ΙΣΡΑΗΛ.pdf
28/11/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Ίδρυμα ΩΝΑΣΗ- Υποτροφία One of a Kind
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
15/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Υποτροφίες της Ελβετικής Κυβέρνησης
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
15/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Β` Φοιτητικής Μέριμνας
Υποτροφίες του Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Μαρία Μαραντίδου
15/09/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
1st International Tomas Ferro Agronomic Award 2017
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
17/03/2017
Ίδρυμα Φανουράκη - Προκύρηξη Υποτροφιών Ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Το ΔΣ του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, προκηρύσσει, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ.α και 9 του Οργανισμού του ( ΦΕΚ 748/1-4-2013) σε συνδυασμό με το Ν. 4182/13 και τον ισχύοντα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, πέντε (5) κατά κανόνα υποτροφίες για νέους και νέες καταγόμενους από την Κω και την Χάλκη Δωδεκανήσου, διάρκειας κατ ανώτατο όριο ενός έτους, για σπουδές στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό που οδηγούν στην απόκτηση:

α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
β. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ
γ. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ TITΛΩΝ

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αίτησης υποτροφίας στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.fanourakisfoundation.org με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 21η Απριλίου 2017 και έως ώρα 16.00.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Χρήστος Παπαδάς
20170228_prokyrixi.pdf
01/03/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές

Το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου θα προσφέρει δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο http://www.european.aua.gr/wp-content/uploads/2017/01/Master_Loan_Univer....

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
01/02/2017
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Σπουδαστικά δάνεια στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+

Χορηγούνται δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ισπανία, στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individua... και στα συνημμένα αρχεία.

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
09/11/2016
Διεύθυνση Διοικητικού
Αξιολογητές του ΙΚΥ
Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
Σοφία Περηφάνου
11/10/2016
Διεύθυνση Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Τμήμα Α` Σπουδών
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δάνεια για μεταπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ πληροφορίες σχετικά με τη δεύτερη γαλλική τράπεζα που χορηγεί δάνεια σε φοιτητές Erasmus+ για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, τόσο Γάλλοι πολίτες μπορούν να μετακινηθούν εκτός Γαλλίας, όσο και Έλληνες πολίτες που δεν έχουν πραγματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία, μπορούν να δανειοδοτηθούν για να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακά στη Γαλλία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έρχονται σε επαφή απευθείας με τα τραπεζικά ιδρύματα.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε δείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.iky.gr/el/daneia-gia-metaptyxiakes-spoydes

Βραβεία - Υποτροφίες - Οικονομικές ενισχύσεις
27/07/2016

Όλες οι ανακοινώσεις