Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων)

Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ του ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στην Α' Αίθουσα 1ου ορόφου του κτιρίου Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ 5ου Εξ. ΓΜ του ΑΦΠ&ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ (κωδ. 2680) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές Γεωργικής Μηχανικής του ΑΦΠ &ΓΜ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στη Α' Αίθουσα 1ου ορόφου του κτιρίου Ρουσσόπουλου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄ 4ου Εξ. του Τμήματος ΕΤΔΑ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στη Β' Αίθουσα 1ου ορόφου κτιρίου Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ»

Οι Εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ» (κωδ. 916) 6ου Εξαμήνου για τους φοιτητές ΔΥΠ του ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στη Α' Αίθουσα 1ου ορόφου κτίριο Ρουσσόπουλου
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου " Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών"

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών 7ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Δευτέρα 18/09/2017 και ώρα 14:00 – 17:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Eξετάσεις Εργαστηρίου μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7oυ Εξαμ. ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7ου για τους φοιτητές Γ.Μ. του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 11:00 – 14:00 στο Αμφ. Νιαβή

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου που αφορά στα μαθήματα (θεωρίες κι εργαστήρια) του Εργαστηρίου Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Χρήστος Μπαλάσκας
24/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ

H Εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ιωάννης Παπανικολάου
21/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

H Εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ιωάννης Παπανικολάου
21/07/2017
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Στο συνημμένο αρχείο δίδεται η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" και
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
καθώς και σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες (Δείτε πάλι την ύλη.)

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Νικόλαος Λορέντζος
10/11/2016