Γ.Π.Α.

Επικοινωνία

Αιτήσεις - Οδηγίες

Ιστολόγια

Φόρουμ

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις (Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων)

Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Eξετάσεις του μαθήματος «Ιολογία Φυτών» (Θεωρία και Εργαστήριο)

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Ιολογία Φυτών» (Θεωρία και Εργαστήριο) θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας, ως εξής:
Ώρα 14.00 - 15.00 Εξετάσεις Εργαστηρίου
Ώρα 15.00 - 17.00 Εξετάσεις Θεωρίας

Η διδάσκουσα
Ε.Κ. Χατζηβασιλείου
Επικ. Καθηγήτρια

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ελισάβετ Χατζηβασιλείου
13/08/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ (600) (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Γεωργική Υδραυλική» 4ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα δοθούν τη Παρασκευή 22/09/2017 και Ώρα 17:00 – 20:00 στα Αμφιθέατρα Κουτσομητόπουλου, Νιαβή,
Τα κινητά απαγορεύονται

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
11/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Εξέταση μαθημάτων "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ" και "ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ" - ΑΟΑ
Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
10/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Πρόγραμμα Εξετάσεων Σεπτεμβρίου Ανθοκομίας Ι, ΙΙ και Καλλωπιστικών Φυτών

Επισυνάπτεται ανακοίνωση

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
Exams_Sept_2017.pdf
09/08/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής
ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΕΨΕΩΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Μαρία Γεωργιάδου
07/08/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ" 9ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Αρχές και Μέθοδοι Διαγνωστικής των Ασθενειών των Φυτών» του 9ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016, στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α’ και Β’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Α’ Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου, ως εξής:
• 14:00-15:00μμ Εξέταση Εργαστηρίου
• 15:00-17:00μμ Εξέταση Θεωρίας

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
27/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Επιστ. Φυτικής Παραγωγής
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ" 7ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Αρχές και Μέθοδοι Καταπολέμησης των Ασθενειών των Φυτών» του 7ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αίθουσα Μικροσκοπίας Α’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Αμφιθέατρο Καλαϊσάκη, ως εξής:
• 14:00-15:00 Εξέταση Εργαστηρίου
• 15:00-17:00μμ Εξέταση Θεωρίας

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
27/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Φυτοπαθολογίας
Γραμματεία Τμήματος Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας
Σύλλογος Φοιτητών
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ "ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ)" 9ΟΥ (Θ-Ε)

Οι Εξετάσεις της Θεωρίας και του Εργαστηρίου «Ειδική Φυτοπαθολογία – Ασθένειες Κηπευτικών & Καλλωπιστικών Φυτών» του 9ου εξαμήνου θα διεξαχθούν την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017 στις Αίθουσες Μικροσκοπίας Α’ και Β’ του Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας και όχι στο Αμφιθέατρο Φραγκόπουλου, ως εξής:
• 14:00-15:00μμ Εξέταση Εργαστηρίου
• 15:00-17:00μμ Εξέταση Θεωρίας

Εκ του Εργαστηρίου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Γαρυφαλλιά Φραγκογεώργη
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσική Εδάφους’ (κωδ. 1555) 5ου Εξ. ΔΥΠ και ΔΕΠ του ΑΦΠ &ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσική Εδάφους’ (κωδ. 1555) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές ΔΥΠ και ΔΕΠ του ΑΦΠ &ΓΜ θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 07/09/2017 και Ώρα 14.00 -17.00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» ΔΕΠ του ΑΦΠ & ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» (κωδ. 134) για τους φοιτητές ΔΕΠ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα 14:00 – 17:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» ΔΥΠ του ΑΦΠ & ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ» (κωδ 2595) για τους φοιτητές ΔΥΠ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Τετάρτη 06/09/2017 και ώρα 14:00 – 17:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Eξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» 8ου εξ. ΔΥΠ ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ» (κωδ 87) 8ου Εξ. για τους φοιτητές ΔΥΠ του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Παρασκευή 01/09/2017 και ώρα 11:00 – 14:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ του ΤΜ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ- ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 13/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στην Α' Αίθουσα 1ου ορόφου του κτιρίου Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
27/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ 5ου Εξ. ΓΜ του ΑΦΠ&ΓΜ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘Φυσικής Εδάφους – Αρδεύσεις’ (κωδ. 2680) 5ου Εξαμήνου για τους φοιτητές Γεωργικής Μηχανικής του ΑΦΠ &ΓΜ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στη Α' Αίθουσα 1ου ορόφου του κτιρίου Ρουσσόπουλου

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ΄ 4ου Εξ. του Τμήματος ΕΤΔΑ

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος ‘ΓΕΩΡΓΙΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΡ∆ΕΥΣΕΙΣ’ 4ου Εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΕΤΔΑ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στη Β' Αίθουσα 1ου ορόφου κτιρίου Ρουσσόπουλου.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ»

Οι Εξετάσεις του μαθήματος «ΔΙΑΒΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΔΑΦΩΝ» (κωδ. 916) 6ου Εξαμήνου για τους φοιτητές ΔΥΠ του ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 04/09/2017 και Ώρα 11.00 -14.00 στη Α' Αίθουσα 1ου ορόφου κτίριο Ρουσσόπουλου
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Εξετάσεις Εργαστηρίου " Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών"

Οι Εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος Περιβαλλοντική Υδραυλική-Υδρολογία-Ποιότητα Νερών 7ου εξαμήνου για τους φοιτητές του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Δευτέρα 18/09/2017 και ώρα 14:00 – 17:00 στο κτίριο Ρουσσόπουλου.
Εργαστήριο Γ. Υδραυλικής

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Γεωργικής Υδραυλικής
Eξετάσεις Εργαστηρίου μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7oυ Εξαμ. ΑΦΠ&ΓΜ

Οι εξετάσεις Εργαστηρίου του μαθήματος «Συστήματα Αρδεύσεων – Στραγγίσεων» 7ου για τους φοιτητές Γ.Μ. του Τμήματος ΑΦΠ & ΓΜ θα δοθούν τη Τρίτη 26/09/2017 και ώρα 11:00 – 14:00 στο Αμφ. Νιαβή

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Αναστασία Σγουμποπούλου
26/07/2017
Τμήμα Επιστ. Ζωικής Παραγ. & Υδατοκαλλιεργειών
Εργ. Ανατομίας & Φυσιολογίας Αγροτ. Ζώων
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της εξεταστικής Σεπτεμβρίου που αφορά στα μαθήματα (θεωρίες κι εργαστήρια) του Εργαστηρίου Ανατομίας και Φυσιολογίας Αγροτικών Ζώων.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Χρήστος Μπαλάσκας
24/07/2017
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΠ

H Εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ιωάννης Παπανικολάου
21/07/2017
Τμήμα Αξιοπ. Φυσ. Πόρων & Γεωργ. Μηχανικής
Εργ. Ορυκτολογίας & Γεωλογίας
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

H Εξέταση του Εργαστηρίου του μαθήματος ΓΕΩΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ του Τμήματος ΑΦΠ&ΓΜ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου στις 11:00 στην αίθουσα του Εργαστηρίου Ορυκτολογίας-Γεωλογίας.

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Ιωάννης Παπανικολάου
21/07/2017
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Στο συνημμένο αρχείο δίδεται η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων
"ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" και
«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
καθώς και σχετικές συμπληρωματικές πληροφορίες (Δείτε πάλι την ύλη.)

Εξετάσεις μαθημάτων - εργαστηρίων
Νικόλαος Λορέντζος
10/11/2016